#PrijaviNasilje

Prva mobilna aplikacija u Bosni i Hercegovini za prijavljivanje nasilja. Podaci dobijeni putem aplikacije koristit će se za praćenje trendova nasilja, kreiranja adekvatnih odgovora na nasilje, te zagovaravnje za rodno osjetljive politike i strategije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Phones

Karakteristike

Phone
 • Izvještavanje

  #Prijavi nasilje je mobilna aplikacija za prijavljivanje različitih oblika nasilja.
 • Anonimnost

  Nasilje se može anonimno prijaviti bez davanja ličnih podataka.
 • Vizuelizacija mape

  Prijavljeni slučajevi nasilja mogu se vizualno prikazati na karti. Možete vidjeti
 • Vizuelizacija grafikona

  Analizirajte vrste nasilja, lokacije i počinitelje/počiniteljke. Primjenite filtere i pratite trendove nasilja.
 • Višejezični

  Aplikaciju možete koristiti na BHS jeziku (bosnaski, hrvatski, srpski), srpskom, engleskom i albanskom jeziku.
 • BESPLATNO PREUZIMANJE I KORIŠTENJE

  Mobilna aplikacija je izrađena za društveno dobro, tako da je preuzimanje i korištenje aplikacije besplatno.

Snimka ekrana

Najzastupljenija lokacija

Ulica

Najzastupljeniji počinitelji

Nepoznata osoba

Najzastupljeniji oblik nasilja

Prekršaj